Kiedy stosować preparaty mlekozastępcze?

Mimo, że preparaty dopuszczone do sprzedaży podlegają ścisłym kontrolom i testom, możliwość podania ich dziecku bezwzględnie należy skonsultować z lekarzem pediatrą. Tylko specjalista może podjąć decyzję o zastąpieniu mleka matki odpowiednim produktem. Specjalnie zmodyfikowanym i dostosowanym preparatem jest mleko bebilon pronutra 1. Produkt ten może całkowicie zastąpić pokarm naturalny już od pierwszego dnia życia dziecka. W niektórych przypadkach może również stanowić wzbogacenie diety noworodka.